Setva jarih useva u 2021 godini

PREDSTOJI PROLEĆNI RADOVI - PREDSETVENO ĐUBRENJE , PRIPREMA ZEMLJIŠTA , SETVA

Prilično hladan početak marta ove 2021 godine je najviše zabrinuo voćare. Mraz je prisutan već nekoliko dana. Gotovo svakog jutra su temperature ispod 0°C od -1 do -6°C , te su i voćari bili prinuđeni da upotrebe sisteme borbe protiv mraza na vrstama koje rano izbacuju pupoljke.

Što se tiče ratarstva setva tek sledi. Na području opština Sombor, Apatin i Odžaci očekivano je da će ratari posejati oko 60.000 ha kukuruza, oko 22.000 ha soje, zatim oko 9500 ha suncokreta i oko 9000 ha šećerne repe.

Poljoprivredni proizvođači, poslednjih godina, po pravilu ne čekaju proleće da bi zatvarali brazdu, već to učine ranije i na taj način čuvaju preko potrebnu vlagu. Oni koji nisu uradili ovu meru , preporuka je da to učine što pre. Operacije kojima idemo u susret su predsetveno đubrenje i predsetvena priprema zemljišta, a zatim i sama setva. Setvi ne treba pristupiti tradicionalno – kalendarski, već treba uvažiti temperaturu zemljišta i setvu započeti tek kada se setveni sloj zemljišta ugreje na 10°C ili više. Tada seme lako klija, biljke ujednačeno niču i početne faze razvoja su nesmetane. Setva suviše rano, u hladno zemljište nije preporučljiva. U toj situaciji dolazi do izražaja slabija energija klijanja, seme dugo klija , a iznikle biljke su veoma osetljive. Često je neujednačen početni porast što u kasnijim fazama otežava hemijsku zaštitu i ostale mere nege useva.

Predsetveno đubrenje se odnosi na pre svega azot, i preporuka je da se sva potrebna količina azota unese u ovoj fazi. Najčešći izbor je urea, a sa tim u vezi, nakon rasturanja ovog đubriva potrebno je odmah pristupiti predsetvenoj pripremi kako bi se sprečili gubici. Kvalitetna predsetvena priprema je preduslov za kvalitetnu setvu, ujednačeno nicanje i postizanje optimalnog broja biljaka po jedinici površine.

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 11. 03. 2021. u kategoriji novosti