PROIZVODNJA LUCERKE

Lucerka  (lat. Medicago Sativa) je  višegodišnja krmna mahunarka, koja u najpovoljnijim uslovima dostigne visinu do 1,5m, dok je njena prosečna visina 70-90cm. Koren je snažan,razgranat, naraste do šest metara u dubinu. Na stablu se formiraju kraće ili duže sekundarne grane sa lišćem koje ima tri liske. Na granama i grančicama su grozdaste cvasti sa mnogobrojnim cvetovima. Cvetanje traje oko 30 dana, jer ne cvetaju sve biljke u isto vreme. Plod je višesemena spiralno uvijena mahuna, seme je sitno, bubrežastog oblika sa spljoštenim stranama. Lucerka se odlikuje visokim genetskim potencijalnom za prinos zelene mase.

U plodoredu najpogodnije mesto za lucerku su žitarice. Obrada zemljišta za setvu lucerke mora biti kvalitetna jer je seme ove biljke veoma sitno,a mlade biljke se sporo razvijaju. Zemlja se obrađuje tanjiračom ili setvospremačem, da bi se dobila sitna i ravna površina. Seme se seje na dubinu  1-2 cm, te ako ostane na površini ili zapadne u dublje slojeve će propasti. Đubrenje pre setva je veoma bitno i od njega zavisi kako će biljke u prvoj godini napredovati. Količina mineralnog đubriva zavisi od plodnosti i tipa zemljišta i kreće se od 200-300 kg azotnog, od 300-500 kg fosfatnog i od 200-400 kg kalijumovog đubriva po hektaru, a sve u zavisnosti od agrohemijske analize.

Setva lucerke u našem regionu može da se vrši u dva roka: jesenja i prolećna. Prolećna setva je zahvalnija , jer nema bojazni od izmrzavanja i prisutne su rezerve zimske vlage u zemljištu.

Posle setve zemljište treba povaljati valjkom kako bi se obezbedilo ujednačeno nicanje. U prvoj godini posle nicanja treba suzbiti korove, štetočine i usev zaštititi od bolesti.

Na području grada Sombora, gajenje lucerke za zrno je na površini 100-200ha. Najčešće se proizvodnja semena lucerke kombinuje sa proizvodnjom kabaste mase, sena, senaže ili silaže, te su agrotehničke mere slične za sve vrste gajenja lucerke.

Vreme  kosidbe lucerke za proizvodnju krme je faza početka cvetanja, gde treba voditi računa da se ona ne izvrši prerano,kako se ne bi oštetile biljke za sledeće otkose, kao i da se ne zakasni da se ne bi dobilo seno lošijeg kvaliteta. Prinos zelene mase lucerke je oko 60t/ha, dok je prinos sena oko 18t/ha. 

Seme lucerke može se proizvoditi iz prvog, drugog ili trećeg otkosa u zavisnosti od ekoloških uslova tokom vegetacionog perioda, starosti useva i drugih činilaca. Najbolje seme se dobija iz drugog otkosa, zato sto je taj otkos manje bujan i manje poleže od prvog, te su biljke zdrave i pristupačne oprašivačima (pčelama i drugim insektima).  U proizvodnji semena od posebne je važnosti biljke zaštititi od viline kosice i lucerkine cvetne mušice( koja napada cvetne pupoljke i u njih polažu jaja ). Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini ima veliko variranje prinosa,koje iznosi od 250-600kg/ha u zavisnosti od količine i rasporeda padavina tokom godine.

Autor: PSS Sombor | Objavljeno: 22. 01. 2021. u kategoriji novosti