Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin, registrovana je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) od 0%. Pregledom je utvrđeno prisustvo askusa, ali bez zrelih askospora.

RC Sombor nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Autor: PSS Sombor | Objavljeno: 07. 02. 2021. u kategoriji novosti