Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na punktovima Apatin i Gakovo, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Trenutne temperature vazduha uslovile su njen izlazak sa mesta prezimljavanja a najavljeni porast temperatura usloviće njihov intenzivniji izlazak i migraciju u useve uljane repice. 

RC Sombor će nastaviti monitoring repičinih pipa, njihovo prisustvo u usevima, kopulaciju i prisustvo jaja u telu ženki i signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Autor: PSS Sombor | Objavljeno: 07. 02. 2021. u kategoriji novosti