Ishrana povrća

 Usvajanje neophodnih elemenata kod biljaka je prisutno tokom čitavog vegetacionog perida u različitim količinama. Snabdevenost biljaka mineralnim materijama zavisi od usvojene količine hranljivih elemenata, ali i njihove pokretljivosti  i sposobnosti premeštanja unutar biljke. Pravilnom ishranom biljaka treba obezbediti ujednačeno snabdevanje biljaka hranivom u pristupačnom obliku  jer samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati očekivane  prinose.

 Često se dešava da je  prisutan deficit u pojedinim elementaima čak i kada analize zemljišta i biljke pokažu da je snabdevenost zemljišta elementima dobra. Kako bi sprečili ovu pojavu veoma je značajno poznavanje simptoma nedostatka pojedinih elemenata, zatim pojmova kao što su antagonizam i poznavanje pokretljivosti elemenata

Poznavanje pokretljivosti elementa je značajna za utvrđivanje deficita elemenata na osnovu simptoma nedostatka. Kod simptoma nedostatka u starijem lišću najčešće je došlo do njegovog premeštanja u mlađe organe. Ako se simptomi primećuju na mlađem lišću jasno je da se radi o nedostatku nepokretljivog elementa.

Pokretljivost elemenata usvojenih listom:

-pokretljivi: N, P, K, Mg, S, Cl

-srednje pokretljivi:  Fe, Mn, Zn, Cu; Mo

-teško pokretljivi: Ca i B

 

Antagonizam je pojava ometanja usvajanja elementa tj:

-višak K uzrokuje smanjeno usvajanje Ca, Mg

-višak Mg uzrokuje smanjeno usvajanje K, Ca

- višak P uzrokuje smanjeno usvajanje B

- manjak N uzrokkuje pojačano usvajane P

-manjak K uzrokuje pojačano usvajanje N

zbog toga je odnos pristupačnih mineralnh elemenata u zemljištu veoma značajan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simptomi nedostatka pojedinih makroelemenata

 

Simptomi nedostatka azota (N)

- listovi bledo žuti u ranijim stadijumimma a kasnije postaju žući i čak narandžasti i crveni

- uspravan i vretenast rast

- usporen rast vrha biljke i korena

- nedostatak vidljiv prvo na donjim listovima

 

 

višak azota (N)

- formira se prevelika količina lišća na štetu ploda

- kasnije problemi u snabdevanju drugim hranivima i vodom

- suvišak azota na početku vegetacije može biti vrlo štetan jer se biljke plitko ukorenjavaju

- produžava se vegetacija

 

 

Simptomi nedostatka fosfora

 

- listovi plavo-zeleni u ranijim stadijumima-rasad

- u kasnijim stadijumima listovi postaju smeđi

- prerano dolazi do opadanja listova počevši od starijih

 

 

 

Simptomi nedostatka kalijuma

 

- vršak lista posmeđi , pojavljuju se rubne ožegotine lista

- kod nekih biljnih vrsta razvijaju se smeđe ili svetle pege na listu koje su obično brojnije uz rubove lista

- nedostatak je vidljiv prvo na donjim listovima

 

 

Simptomi nedostatka magnezijuma

 

- u mlađim stadijumima razvoja na listu se pojavljuje hloroza između nerava

- simptomi su prvo vidljivi na donjim listovima

 

 

Simptomi nedostatka kalcijuma

 

- mlađi listovi su izobličeni sa vrhom svinutim unazad i rubovima savijenim prema naličju ili licu lista

- rubovi lista mogu biti nepravilni sa smeđim ožegotinama ili pegama

 

Mikroelementi (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B) deluju u biljci u vrlo malim količinama ali su neophodni za rast i razviće biljaka.

 

Simptomi nedostatka bora:

 

- snažan uticaj na tačke rasta

- stabljike i listovi mogu biti znatano izobličeni

- gornji listovi su često žućkasto-crvenkasti i mogu biti prženi ili skvrčani

- opadanje zelenih plodova

 

 

Nedostatak mangana

 

- svetlo-zeleni do žuti listovi s izrazito zelenim žilama

- obično su simptomi vidljivi prvo na mlašim listovima

 

 

Nedostatak gvožđa

 

- hloroza između nerava na mlađim listovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Olivera Sekulić | Objavljeno: 23. 11. 2022. u kategoriji novosti