Efekti nastiranja zemljišta i mere za prevazilaženje problema usled ekstrenmno visokih temperatura

Danas je procenat ovog gasa u atmosferi mnogo veći nego u poslednjih 30 godina, a kao rezultat toga temperatura je porasla. Dvadeset najtoplijih godina zabeleženih u istoriji dogodilo se u poslednje 22 godine (IPCC, 2018).Mnoga živa bića trpe direktne posledice povećanja koncentracije štetnih materija u vazduhu. Visoka temperatura snažno utiče na intenzitet transpiracije. Ovo ima direktan uticaj na difuziju vode i na povećanje stepena pritiska vode (Ilić, 2007). Biljke gube hlorofil i menjaju boju, njihova tkiva se postepeno izmenjuju, zaustavljaju se procesi fotosinteze i rasta i na kraju dolazi do sušenja i odumiranja (Lilić, 2011). Najpoznatija šteta nastala izlaganjem biljaka previsokim temperaturama je toplotni udar. Pojavljuje se kada se visoke temperature javljaju istovremeno sa suvim vazduhom i toplim i suvim vetrom. Vreli dani su obično oni sa maksimalnom temperaturom od 30 ° C ili višom, a dani sa toplim noćima su oni sa minimalnom temperaturom od 20 ° C (Ilin, 2017). Za razliku od leta, promene maksimalne temperature vazduha su tokom zime mnogo manje izražene (Lalić, 2017). Većina tkiva biljaka ne može preživeti dugotrajnu izloženost temperaturama iznad 45 ° C, posebno kada su u fazi ubrzanog rasta (Falik, 2009). Da bismo izbegli i umanjili posledice visokih temperatura na biljke, postavili smo eksperiment sa različitim varijantama nastiranja na oglednom polju „PSS Sombor”.

Na eksperimentalnom polju „PSS Sombor“ postavljen je ogled u 7 varijanti: 1 - Kontrola (golo zemljište bez biljaka), 2 (golo zemljište bez crne folije sa biljkama), 3 (crna folija sa biljkama), 4 (crna folija prekrivena senom), 5 (crna folija prekrivena slamom), 6 (zemljište bez crne folije prekriveno senom), 7 (zemljište bez crne folije prekriveno slamom). Za merenje temperature zemljišta koristili smo digitalni TFA termometar u opsegu merenja temperature od -40 ºC do +200 ºC, sa sondom dužine 125 mm. Za merenje temperature vazduha u visini biljke 20 cm od zemljišta koristili smo digitalni TFA termometar u opsegu merenja od -20 ºC do +70 ºC, vodootporan. Za merenje temperature vazduha koristili smo automatsku meteorološku stanicu  smeštenu na oglednom polju PSS „Sombor“. Pre sadnje biljaka razvukli smo tanku, elastičnu crnu foliju za malč.

1 2 

Veličine parcele bile su 2,0 m2. Merili smo temperaturu od 10. do 31. Jula u 10:00 i u 14:00 sata. Bale sena i slame bile su raspoređene u količini od 5 kilograma po kvadratnom metru. Temperatura je tokom dana izmerena dva puta. Za svaku varijantu izmerena je temperatura zemljišta i vazduha i kao i temperatura vazduha sa meteorološke stanice.

3

Primarni cilj nam je bio da pokušamo da smanjimo temperaturu zemljišta. Ako uporedimo rezultate prvih i drugih godina istraživanja, možemo jasno videti da su varijante pokrivanja slamom i senom imale odlične rezultate u snižavanju temperature tla. Takođe, pored snižavanja temperature tla, dobili smo i povećali prinos na nekim varijantama.

grafikoni

Budući da se klima značajno menja i imamo manje kišnih dana i više toplih perioda, nastavićemo sa istraživanjima kako bismo pronašli više agrotehničkih rešenja za smanjenje uticaja visokih temperatura i smanjenje negativnog uticaja visokih temperatura na biljke.

Autor: PSS Sombor | Objavljeno: 02. 02. 2021. u kategoriji novosti