DODATNA OBUKA ZA KONTROLORE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA

5 1 Nakon izvestaja Kontrolne Grupe koji je sastavljen u septembru i dostavljen Twining projektu SR12/IB/AG/01 i Upravi za zaštitu bilja konstatovano je da se mora ponovo izvesti deo praktične obuke za kontrolore uređaja za zaštitu bilja. Zbog toga se tokom decembra meseca (14 – 17. 12.2015) organizuju JEDNODNEVNE  PRAKTIČNE  OBUKE  na Departmanu za poljoprivrednu tehniku, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Praktičnu obuku sprovode eksperti IPA Twining Projekta prof. dr. Paolo Balsari, prof.dr. Emilio Gil i Jako Kole, a pohađaju je već obučeni kontrolori. Za sve učesnike je obavezno polaganje praktičnog ispita u prisustvu pomenutih eksperata.

5 2 5 3 5 4  5 5 5 8 5 9 5 6 5 7