savetodavstvo i prilozi

Pravilan plodored u ratarstvu

23. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Iskorišćavanje zemljišta bez smene useva na istom polju nazivamo monokultura. Stalnom monokulturom zemljište se iscrpljuje, zakorovljava, nagomilavaju se biljne bolesti i štetočine, zemljište se jednostrano iskorišćava, prinosi useva počinju da opadaju. U ranijim vremenima iz svih ovih razloga zemljište se ostavljalo da se „odmara“ u obliku parloga ili ugara. Intenzivnom proizvodnjom, koja podrazumeva upotrebu velikih količina mineralnih đubriva, dubljom i učestalijom obradom, primenom pesticida i visokorodnih sorti i hibrida može se ostvariti velika dobit i bez čvrstog plodoreda, ali ne za duži vremenski period. Ovakvi sistemi ratarenja ubrzo dovode do negativnog bilansa humusa, zemljište se sabija, dolazi do poremećene biološke ravnoteže u zemljištu, nagomilavaju se biljne bolesti, štetočine i korovi, te dolazi do izražene pojave otpornih korova kao i jačeg napada biljnih bolesti i štetočina iz godine u godinu.

Opširnije

Zahtevi pšenice prema vodi

20. 11. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Pšenica tokom celog svog vegetacionog perioda ima određene zahteve prema vodi. Ona uspeva i daje najveći prinos i kvalitet u rejonima sa različitim rasporedom i količinom padavina  koji se kreće od 650-750 mm. Potrebe u vodi tokom vegetacije su različite. U početnim fazama rastenja ( ukorenjavanje i bokorenje) potrebe za vodom su male. Potrošnja vode znatno raste sa porastom stabla ( vlatanje ) i svoj maksimum dostiže u fazama klasanja i nalivanja. U fazama sazrevanja plodova potrebe za vodom se smanjuju. Pšenica je jako osetljiva kako na nedostatak tako i na višak vode. Kada je pšenica u fazi bokorenja, velike količine padavina,...

Opširnije

Zahtevi pšenice prema toploti

30. 10. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Pšenica ima umerene potrebe u toploti. Optimalnim temperaturama se smatraju temperature za klijanje 15-20 ºC , ukorenjavanje, bokorenje i vlatanje 14-17 ºC, cvetanje, oplodnju, nalivanje i sazrevanje 20-25 ºC.Pšenica, posebno ozime sorte, odlikuju se velikom otpornošću na niske temperature i mrazeve. Pšenica ukoliko je posejana u optimalnom roku i pri dovoljnoj količini vlage razvijaće se sve do bokorenja pri pozitivnim temperaturama. Tek posle toga dolazi do njenog izlaganja dejstvu niskih temperatura. U povoljnim toplotnim uslovima i posejana u optimalnom roku pšenica prolazi kroz period pripreme za zimu ( kaljenje...

Opširnije

Repičina lisna osa , buvači i lisne vaši u usevu uljane repice

18. 10. 2022. | savetodavstvo i prilozi

 Na teritoriji Sombora, Apatina i Odžaka  setva uljane repice je završena.  Usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi kotiledona do 7. lista (BBCH 10-17) . Uslovi za nicanje uljane repice su bili dobri s obzirom da smo imali dovoljne količine padavina.

Opširnije

Komercijalni kvalitet kukuruza

26. 09. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Kukuruz je  jedna od vodećih biljnih vrsta u setvenoj strukturi u našoj zemlji. Kada se vrši njegova isporuka, kukuruz mora da bude zdrav, rešetan, određene boje, veštački ili prirodno sušen i u zrnu. Pod standardnim kvalitetom kukuruza, koji se obračunava u prometu smatra se onaj koji sadrži:  

Opširnije

NAJVAŽNIJE BOLESTI I INSEKTI NA KLIPU KUKURUZA

21. 09. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Najvažnije aktuelne štetočine koje se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji i svojim oštećenjima doprinose pojavi gljiva koje proizvode mikotoksine opasne za zdravlje ljudi i životinja su:

Opširnije

SUZBIJANJE VOLOVODA U USEVU SUNCOKRETU

21. 09. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Suncokret je ratarska biljka koja nema velike zahteve jer dobro iskorištava vodu i hranjive materije iz dubljih slojeva zemljišta.  Pri tom, tolerantan je na sušu, a postiže i stabilne i relativno visoke prinose.  Proizvodnja suncokreta je i profitabilna jer je potreban mali utrošak semena, proizvodnja je potpuno mehanizovana, a pri tom se odlikuje i velikom tržišnošću. 

Opširnije

KROMPIROV MOLJAC (Phthorimaea operculella)

21. 09. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor  usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja -od faze vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

Opširnije

Svečanost povodom završetka Projekta "Nabavka opreme za testiranje biljnih sorti"

15. 08. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Dana 08.07.2022. godine PSS Sombor je organizovala svečanost povodom završetka Projekta “Nabavka opreme za testiranje biljnih sorti” koji su zajedno izveli Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije i PSS Sombor, a donaciju za Projekat je dala Evropska unija.

Opširnije

Berba i čuvanje povrća

15. 08. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Značaj povrća u ishrani i ekonomičnost u proizvodnji zahteva intezivnu i kvalitetnu proizvodnju ali i organizovano čuvanje povrća . Za uspešan proces čuvanja povrća od posebnog značaja je pravovremena berba. Berba mora da se obavlja u jutarnjim ili večernjim časovima. Plodovi moraju biti suvi, higijena berbe mora biti na visokom nivou, gajbice i ambalaža moraju biti čiste i prilikom berbe ne smeju doći u dodir sa zemljom. Plodove prilikom berbe treba sačuvati od mehaničkih povreda a povređene i obolele plodove ne mešati sa zdravim. Berba povrća vrši se kada je produktivni deo koji se koristi za jelo( koren, glavica, list...

Opširnije