Jedinstvena rang lista za podelu merkantilnog kukuruza

r.br. Ime i prezime podnosioca prijave Datum podnošenja prijave Vreme podnošenja prijave (h:min) Adresa Telefon Opština PSSS/PSS BPG JMBG Broj mlečnih krava Količina kukuruza za koju je podneta prijava (kg) Korisnik premije u 2021. godini DA/NE U zakupu polj. zemljišta u državnoj svojini DA/NE
1 Mirjana Beljanski 15.11.2022 12:00 Lenjinova 18 063490116 Odžaci Sombor 802948007235 2804995815019 9 2.160,00 DA NE
2 Ivan Beljanski 15.11.2022 12:00 Lenjinova 18 063490114 Odžaci Sombor 802948007162 0706996810038 22 5.280,00 DA NE
3 Bojan Vučić 15.11.2022 16:00 Svetozara Miletića 29 0638313641 Odžaci Sombor 802972001837 0309978810064 24 5.760,00 DA NE
4 Mile Momčilović 16.11.2022 9:00 Njegoševa 32 025853869 Sombor Sombor 803910002466 0801961810011 8 1.920,00 DA NE
5 Nada Čivčić 16.11.2022 10:00 Nenadić 92 0601338799, 0612740030 Sombor Sombor 803979014943 3006959815010 9 2.160,00 DA NE
6 Dejan Čekeliš 16.11.2022 11:00 Rade Končara 71 0637506433 Sombor Sombor 803910000307 2511975810048 8 1.920,00 DA NE
7 Ivan Beretić 16.11.2022 12:00 Marka Oreškovića 2 0691844126 Sombor Sombor 804029000048 0307964810018 12 2.880,00 DA NE
8 Sava Danilovac 16.11.2022 13:00 Vojvode Živojina Mišića  6 062371944 Odžaci Sombor 802972000130 1711980810051 23 5.520,00 DA NE
9 Gizela Kočiš 17.11.2022 8:00 Zmaj Jovina 41 0654749051 Sombor Sombor 803901001215 2404970815016 3 720,00 DA NE
10 Ivan Paštrović 17.11.2022 9:00 Lenija 134 0629771024 Sombor Sombor 803979016792 0204973810019 13 3.120,00 DA NE
11 Jadranka Čanković 17.11.2022 9:00 Ive Lole Ribara 73 0638103742 Sombor Sombor 803928000503 0811965815056 19 4.560,00 DA NE
12 Sanja Nikolić 17.11.2022 9:00 Karađorđeva 7 0649573737 Odžaci Sombor 802999000033 2510978815044 8 1.920,00 DA NE
13 Slobodanka Kunić 17.11.2022 10:00 Centrala 67 0641269491 Sombor Sombor 803979007190 1604955815064 24 5.760,00 DA NE
14 Milenko Mirosavljević 17.11.2022 10:00 Bukovac 106 025485142 Sombor Sombor 803979010530 1502950810059 3 720,00 DA NE
15 Slobodan Racić Berić 17.11.2022 10:00 Lenija 133 0641345485 Sombor Sombor 803979002821 1312966810039 13 3.120,00 DA NE
16 Slađana Ilić 17.11.2022 10:00 Salaš Radojevići 54 0607161739 Sombor Sombor 803979009656 1110978815093 8 1.920,00 DA NE
17 Dušan Bocka 17.11.2022 10:00 Jugoslovenska 2 0640743491 Odžaci Sombor 803006001179 2110969810066 3 720,00 DA NE
18 Đuro Črijepok 17.11.2022 10:00 Lenjinova 69 0641656359 Odžaci Sombor 803006001233 2408955810070 10 2.400,00 DA NE
19 Mile Pjevac 17.11.2022 10:00 Ognjena Price 17 0642056041 Sombor Sombor 804029001133 1911975340704 12 2.880,00 DA NE
20 Goran Pekanović 17.11.2022 12:00 Gradina 61 0642197064 Sombor Sombor 803979010034 2209987810606 18 4.320,00 DA NE
21 Albert Dorotić 17.11.2022 12:00 Bezdanski put 116 0641494391 Sombor Sombor 803979002627 0905958810027 3 720,00 DA NE
22 Cecilija Parčetić 17.11.2022 12:00 Bezdanski put 129 0649847052 Sombor Sombor 803979033085 2108955815044 6 1.440,00 DA NE
23 Deže Toldi 17.11.2022 12:00 Bezdanski put bb 0638348261 Sombor Sombor 803979006886 2508976810091 6 1.440,00 DA NE
24 Franja Parčetić 17.11.2022 12:00 Bezdanski put 71 0631081086 Sombor Sombor 803979008943 0111963810012 3 720,00 DA NE
25 Radomir Miljatović 17.11.2022 12:00 Vojvode Stepe 98 0621073713 Odžaci Sombor 803022000688 0107965113842 14 3.360,00 DA NE
26 Danijel Stričević 17.11.2022 12:00 Šaponje 47 0638416772 Sombor Sombor 803979017144 2407979810075 12 2.880,00 DA NE
27 Milenko Demonjić 17.11.2022 13:00 Kljajićevački put 98 0644463244 Sombor Sombor 803979017861 1901961180709 7 1.680,00 DA NE
28 Kata Firanj 17.11.2022 14:00 Bezdanski put 37 0600485204 Sombor Sombor 803979038796 2207966815060 6 1.440,00 DA NE
29 Nedeljko Radić 17.11.2022 17:00 Marka Oreškovića 45 0648037870 Odžaci Sombor 802948004007 2603967123610 9 2.160,00 DA NE
50 Ljiljana Mačković 18.11.2022 0:00 Radnička 15 025841515 Sombor Sombor 803952002421 0601967825052 9 2.160,00 DA NE
51 Đorđe Pejić 18.11.2022 0:00 Donja Branjevina 52 0628333609 Odžaci Sombor 802972005204 1003976810077 8 1.920,00 DA NE
30 Ognjen Dojić 18.11.2022 8:00 Rančevo 42 0641684823 Sombor Sombor 803979009990 0207949810031 10 2.400,00 DA NE
31 Nikola Morokvašić 18.11.2022 8:00 Cara Lazara 13 0643355804 Sombor Sombor 803979028944 1811981810602 16 3.840,00 DA NE
32 Slobodan Vrbaški 18.11.2022 8:00 Cara Lazara 6 0643976866 Sombor Sombor 803979000063 3011974880108 10 2.400,00 DA NE
33 Željka Mandić 18.11.2022 8:50 Lenjinova 45 0631104246 Sombor Sombor 803910008928 0607975128603 3 720,00 DA NE
34 Lazar Dedić 18.11.2022 9:00 Bukovac 147 0641345136 Sombor Sombor 803979010808 0303953810029 6 1.440,00 DA NE
35 Ivo Komušanac 18.11.2022 10:00 Nenadić 66a 0641488205 Sombor Sombor 803979011308 1208950810096 17 4.080,00 DA NE
36 Radislav Brbaklić 18.11.2022 10:00 Bukovac 105 0644849029 Sombor Sombor 803979007483 2605960810011 4 960,00 DA NE
37 Goran Firanj 18.11.2022 11:00 Nenadić 51 06414379151 Sombor Sombor 803979009290 2403973810027 8 1.920,00 DA NE
38 Ankica Marijan 18.11.2022 11:00 Gradina 9 063598048 Sombor Sombor 803979016210 2302974815048 4 960,00 DA NE
39 Stanko Dodić 18.11.2022 11:00 Čičovi 46 0638938085 Sombor Sombor 803979008676 0703966810042 4 960,00 DA NE
40 Josip Kolić 18.11.2022 11:00 Kljajićevački put 93 0643943881 Sombor Sombor 803979011731 2107969810014 10 2.400,00 DA NE
41 Vera Tadić 18.11.2022 11:00 Dositejeva bb 0658394653 Odžaci Sombor 802824041520 1003992815607 24 5.760,00 DA NE
42 Vera Oluić 18.11.2022 12:00 Karađorđeva 42 066029381 Sombor Sombor 803987002550 0608959815109 10 2.400,00 DA NE
43 Angelina Stajnić 18.11.2022 12:00 Petefi Šandora 18 0640458493 Sombor Sombor 803901001452 0308945305538 10 2.400,00 DA NE
44 Slobodan Grubor 18.11.2022 13:00 Žarkovac Somborski put 7 0644445104 Sombor Sombor 803979028910 1506955102392 9 2.160,00 DA NE
45 Pavle Mijić 18.11.2022 13:00 Gradina 40 0642267634 Sombor Sombor 803979010298 1004967810052 9 2.160,00 DA NE
46 Zvonimir Kaić 18.11.2022 13:00 Vasilija Gaćeše 19 062567886 Sombor Sombor 804023006542 1903976810027 9 2.160,00 DA NE
47 Denis Božanski 18.11.2022 13:00 Nikole Tesle 52 062758975 Sombor Sombor 804029003861 0811977810092 29 6.960,00 DA NE
48 Franja Matarić 18.11.2022 14:00 Filipa Kljajića 16 0600888068 Sombor Sombor 803979002031 2005968810072 6 1.440,00 DA NE
49 Rajka Erdelić 18.11.2022 18:00 Đorđa Rajkovića 19b 0607092002 Sombor Sombor 802824047278 1905986815623 19 4.560,00 DA NE
52 Vanko Ristić 19.11.2022 11:15 Ratka Pavlovića 58 062578990 Odžaci Sombor 803999000270 2901957810041 9 2.160,00 DA NE
53 Franja Delija  21.11.2022 10:00 Bezdanski put 136 0606140695 Sombor Sombor 803979008234 1005969810013 3 720,00 DA NE
54 Berislav Radivojčević 21.11.2022 10:00 Gradina 37 0643736427 Sombor Sombor 803979003380 1604964810067 8 1.920,00 DA NE
55 Manda Pekanović 21.11.2022 10:00 Gradina bb 0603785966 Sombor Sombor 803979016717 1403951815021 12 2.880,00 DA NE
56 Florian Molnar 21.11.2022 10:00 Adi Endrea 11 062529813 Odžaci Sombor 802964000223 2503975810061 33 7.920,00 DA NE
57 Sava Matarić 21.11.2022 11:00 Gakovački put 28 0641485143 Sombor Sombor 803979001566 1302980810089 16 3.840,00 DA NE
58 Suzana Dojić 21.11.2022 11:00 Čičovi 37 0601909099 Sombor Sombor 803979006304 1707971815035 13 3.120,00 DA NE
59 Zoran Mihajlović 21.11.2022 11:34 Prohora Pčinjskog 20 0621221181 Odžaci Sombor 802999001412 2908964810043 6 1.440,00 DA NE
60 Perica Jobađi 21.11.2022 12:00 Nenadić 156a 0642739827 Sombor Sombor 803979017616 3008983810634 10 2.400,00 DA NE
61 Jadranka Stričević 21.11.2022 12:00 Dositeja Obradovića 18 0600844988 Sombor Sombor 804029004710 1909977128600 11 2.640,00 DA NE
62 Jovica Stričević 21.11.2022 12:00 Ognjena Price 27 0645588995 Sombor Sombor 804029006020 2204969810044 14 3.360,00 DA NE
63 Dragana Brkljač 21.11.2022 15:00 Mirka Štulića 16 0638637007 Odžaci Sombor 802956001917 2103973815033 3 720,00 DA NE
64 Živko Žarkovački 21.11.2022 17:00 Somborski put 8 0642362335 Sombor Sombor 803979016881 0502965812518 4 960,00 DA NE
65 Josip Peštalić 22.11.2022 8:00 Nenadić 67 0637017809 Sombor Sombor 803979013297 2507986810662 7 1.680,00 DA NE
66 Dragan Mihaljica 22.11.2022 9:00 Ratka Pavlovića 56 0637374423 Odžaci Sombor 803022001269 2908972810079 7 1.680,00 DA NE
67 Antun Budimčević 22.11.2022 10:00 Bezdanski put 44 0644657157 Sombor Sombor 803979004980 1611962810015 4 960,00 DA NE
68 Stipan Pekanović 22.11.2022 11:00 Nenadić 105 025450965 Sombor Sombor 803979006690 2503952810013 6 1.440,00 DA NE
69 Dragan Babac 22.11.2022 11:00 Devet Jugovića 19 0615856016 Sombor Sombor 803944002680 1107959810020 5 1.200,00 DA NE
70 Borivoj Buljević 22.11.2022 13:00 Cara Lazara 23 0658830207 Sombor Sombor 803987002959 2806946812503 24 5.760,00 DA NE
71 Stipan Parčetić 23.11.2022 8:00 Gradina 122 0645683368 Sombor Sombor 803979009400 3010952810037 12 2.880,00 DA NE
72 Mlađen Bunić 23.11.2022 9:00 Kralja Petra I 103 0653974806, 0606668405 Sombor Sombor 803995006933 0510959311313 2 480,00 DA NE
73 Pavle Matarić 23.11.2022 10:00 Nenadić 025444686 Sombor Sombor 803979016342 2707967810022 3 720,00 DA NE
74 Ana Cigić Parčetić 23.11.2022 11:00 Gradina 86 0641186569 Sombor Sombor 803979028170 0710965815012 5 1.200,00 DA NE
75 Đena Cigić Parčetić 23.11.2022 11:00 Gradina 90 0643976240 Sombor Sombor 803979003844 0510959810034 5 1.200,00 DA NE
76 Imro Bošnjak 23.11.2022 11:00 Gradina 14 0642329057 Sombor Sombor 803979009915 2909971810020 5 1.200,00 DA NE
77 Milorad Kelić 23.11.2022 11:00 Milčić 53 0643164200 Sombor Sombor 803979027301 2905983810608 26 6.240,00 DA NE
78 Željko Kabić 23.11.2022 11:00 Dalmatinska 32 0606856488 Sombor Sombor 803944001667 1105973810014 15 3.600,00 DA NE
79 Karlo Sabo 23.11.2022 11:00 Petefi Šandora 21 0638988020 Sombor Sombor 803944004089 1504990810615 4 960,00 DA NE
80 Stojan Stojičić 23.11.2022 13:00 Svetozara Miletića 35 0631704847 Odžaci Sombor 802972003112 0704974810058 8 1.920,00 DA NE

Autor: Zvonko Džeba | Objavljeno: 09. 01. 2023. u kategoriji stočarstvo