savetodavstvo i prilozi

Proizvodnja prosa (Panicum miliaceum L.)

23. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Zrno prosa upotrebljava se za ishranu domaćih životinja, naročito za ishranu peradi i ptica. Cela biljka može se koristiti za ishranu stoke u zelenom stanju ili sušena.

Opširnije

Rezistentnost na herbicide

20. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Flajer koji je urađen ove godine u saradnji sa svim savetodavcima za zaštitu bilja koji su učestvovali u monitoringu korova.

Opširnije

Ishrana kukuruza

09. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Ishrana kukuruza, kao jedan od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji, ima izuzetan značaj, jer biljke tokom celog svog vegetacionog perioda usvajaju veliku količinu asimilativa. Najveći značaj imaju glavni elementi ishrane azot, fosfor i kalijum. Azot iz zemljišta biljke usvavaju u obliku nitratnog i amonijačnog jona što nam ukazuje da dinamika usvajanja ovog elementa od strane korenovog sistema usklađena sa porastom biljke. U većim količinama biljke ga usvajaju u početnim fazama rasta i razvića sve do faze voštane zrelosti kada se naglo smanjuje i počinje translokacija ovog elementa iz vegetativne u generativne...

Opširnije

KRMNI SIRAK Sorghum bicolor L.

19. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Krmni sirak ( Sorghum bicolor L.) je jednogodišnja biljka koja se koristi u preradi za ljudsku hranu, industrijsku proizvodnju (alkohol,četke) kao i za stočnu hranu.

Opširnije

Stevija - prirodni zaslađivač (Stevia rebaudiana L.)

12. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Stevija (Stevia rebaudiana L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Najbolje uspeva u područjima mediteranske i umereno kontinentalne klime, a u hladnijim područjima se gaji kao jednogodišnja biljka.

Opširnije

Proizvodnja grahorice (Vicia sativa L.)

09. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Grahorica spada u porodicu Fabaceae ili Leguminosae, koja može dati visokokvalitetnu hranu za životinje. Primenjuje se u svežem obliku, kao seno ili silaža. Seme grahorice se može koristiti kao komponenta u proizvodnji koncentrivanih hraniva.

Opširnije

Đubrenja povrtarskih kultura

07. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Povrtarske kulture imaju velike zahteve u hranljivim materijama tako da se njihovo đubrenje dosta razlikuje od đubrenja drugih kultura zbog slabije razvijenog korenovog sistema, brzog porasta i kratke vegetacije, visokih prinosa sa jedinice površine i više žetvi tokom godine, navodnjavanje i drugih osobenosti. U proizvodnji povrća koriste se organska i mineralna đubriva. Posebno treba istaći značaj stajnjaka i komposta koji pored toga što obezbeđuju biljkama elemente neophodne za njihovo normalno rastenje i razviće, poboljšavaju fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Ove biljne vrste se najčešće uzgajaju u uslovima...

Opširnije

Ređe gajena biljna vrsta - Mak (Papaver somniferum L.)

05. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Mak je jednogodišnja biljka. Glavni koren se račva u mali broj bočnih korenova. U zavisnosti od strukture zemljišta, dubina zemljišnog sloja koju prožima korenov sistem dostiže 50 – 100 cm. Visina nadzemnog dela maka je 60 – 160 cm

Opširnije

Tehnologija proizvodnje salate na otvorenom polju

02. 03. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Salata (Lactuca sativa L.)je jednogodišnja biljka. Koren se brzo razvija  i ima jake usisne moći. Glavni koren prodire u dubinu i do 80 cm, a najveći deo mase korenovog sistema je u oraničnom sloju. Listovi su poređani na stabljici u obliku rozete. Kada biljka razvije dovoljnu veličinu i broj listova, obrazuje veću ili manju glavicu odnosno čvrstu ili meku glavicu, što zavisi od varijateta i forme. Boja listova varira od bledozelene do zelene sa crvenim pigmentima ili bez njih.

Opširnije

Lekovito povrće - Bamija

22. 02. 2021. | savetodavstvo i prilozi

 Poznata je pod nazivima okra i damini prsti. Setva bamije na otvorenom polju se obavlja kada prođe opasnost od niskih temperatura i mraza. Minimalna temperatrura klijanja iznosi od 15 ºC do17 ºC, a optimalna od 29 ºC do 30 . Za vegetativni rast potrebno je najmanje 15 ºC, a normalno raste tek iznad 20 ºC. Temperture niže od 10 ºC izazivaju jači zastoj u rastu, kao i one iznad 40 ºC. I najmanji mraz može uništiti biljku. U početnom periodu bamija raste veoma usporeno i tada je veoma osetljiva na nedostatak vode, pa je potrebno navodnjavati. Nakon pojave drugog lista, bamiju je potrebno prihraniti kako...

Opširnije