savetodavstvo i prilozi

Vizuelna dijagnoza nedostatka neophodnih elemenata

23. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Nedostatak neophodnih elemenata i suvišak neophodnih i drugih elemenata, kao i disharmoniju u mineralnoj ishrani biljaka, moguće je utvrditi na osnovu vidljivih morfoloških promena koje se uočavaju na biljkama.

Opširnije

Proizvodnja rasada ranog kupusa

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Krajem januara u našim uslovima povrtari koji proizvode rani kupus pripremaju se za proizvodnju rasada kupusa. Bitno je proizvesti zdrav kvalitetan rasad kupusa koji će kasnije odgovarajućom negom dati stabilan prinos i dobru zaradu. Kupusnjače su otporne na niske temperature a rasad kupusa se ne pikira. Nakon setve semena rasad pristiže za 30-50 dana. Kod rasada najbitnija je čvrstina biljke, dobra razvijenost korenovog sistema i zdravstveno stanje biljke. U savremenoj proizvodnji povrća prednost se daje rasadu proizvedenom u kontejnerima jer se biljke brzo ukorenjavaju i nastavljaju normalan rast. Berba je ranije za 15 dana...

Opširnije

Setva šećerne repe

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Preduslov za uspešnu proizvodnju šećerne repe je blagovremena i kvalitetna setva.

Opširnije

Izbor folija za pokrivanje zaštićenog prostora

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

U razvoju plastenika osnovne promene su nastale u poboljšanju kvaliteta pokrovne folije kojom se u suštini regulišu i stvaraju mikroklimatski uslovi u samom plasteniku. U zavisnosti od namene objekta, od konstrukcijskih rešenja, vrste objekta (tunela, plastenika....) zavisi i izbor sintetičkog materijala za pokrivanje.

Opširnije

Proizvodnja mladog luka

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Mladi luk se uspešno proizvodi pospešivanjem krupnog arpadžika ili sitne lukovice, ali dobar kvalitet se dobija i proizvodnjom iz rasada.

Opširnije

- STANJE OZIMIH USEVA I ULJANE REPICE U 2022.god

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

USEVI JEČMA SE NALAZE U MIROVANJU I U ZAVISNOSTI OD VREMENA SETVE I OSTALIH AGROTEHNIČKIH MERA NALAZE SE U FAZI 4 LISTA RAZVIJENA (BBCH 14-16) DO POČETKA BOKORENJA (BBCH 21)

Opširnije

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (Psylla pyri)

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Ovo je ekonomski najznačajnija štetočina kruške. Ona je monofag – hrani se isključivo na krušci. Godišnje ima 5 generacija  generacija i više, a produkcija broja generacija zavisi od zdravstvenog stanja.

Opširnije

Drosophila suzukii – azijska voćna mušica

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Drosophila suzukii je invazivna voćna mušica ,azijskog porekla.Potiče iz Japana, a prvi put je registrovana u SAD 2008.godine. Na području Evrope je registrovana 2010.godine u Francuskoj, zatim u

Opširnije

PARAZITSKE BOLESTI KRTOLA U SKLADIŠTU

18. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Činioci koji utiču na obim šteta tokom skladištenja su:

Opširnije

Azot u ishrani soje

06. 02. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Soja je biljka koja u sebi sadrži velike količine proteina tako da ima velike potrebe prema azotu. Azot kao biogeni element ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja.Od ishrane azotom zavisi tempo rasta i razvića kao i intezitet fotosinteze i njena produktivnost što nam ukazuje da na prinos semena i kvalitet značajno utiče ishrana ovog hranljivog elementa.Soja tokom celog vegetacionog perioda usvaja značajne količine azota s tim da potrebe  za ovim elementom nisu podjednake. U početku vegetacije azot je veoma značajan hranljivi element iako ga usvaja u malim količinama dok se najveće potrebe javljaju u periodu cvetanja i nalivanja...

Opširnije