savetodavstvo i prilozi

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Sugestije Uprave za zaštitu bilja na temu „Preporuke za proizvođače o načinu pregleda u polju, preventivnim merama i čuvanju kukuruza u klipu ili zrnu“.

17. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

PREPORUKE ZA PROIZVOĐAČE O NAČINU PREGLEDA U POLJU, PREVENTIVNIM MERAMA I ČUVANJU KUKURUZA U KLIPU ILI ZRNU

Opširnije

Ljulj francuski ( Arrhenatherum elatius L.)

05. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Francuski ljulj često nalazimo u prirodi i u travnjacima.

Opširnije

Uslovi gajenja i đubrenje uljane repice

02. 08. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Uljana repica spada u tri najznačajnije uljane kulture u svetu. Osnovni cilj proizvodnje uljane repice je proizvesti jeftinu i kvalitetnu sirovinu za prehrambenu industriju ili proizvodnju biodizel goriva, a pri tome sačuvati prirodu i održati visoku plodnost tla.                         

Opširnije

Stanje ozimih useva i prolecna setva na području PSS Sombor

17. 05. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Na području opština Sombor, Apatin i Odžaci za 2021 godinu aktuelna je sledeća setvena struktura. Ozima pšenica je posejana na 26300 ha , ozimi ječam na 4510 ha, a uljana repica na oko 1850 ha. Što se tiče glavnih jarih ratarskih useva – kukuruz je posejan na 58900 ha, šećerna repa na 8500 ha, suncokret na 10230 ha, soja na 23000 ha i razno krmno bilje a najviše lucerka je na 4800 ha. Procena je da je pod povrćem oko 3800 ha.

Opširnije

Folijarna prihrana

04. 05. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Ishrana biljaka preko korena, naročito kod većine poljoprivrednih kultura, od prevashodnog je značaja za porast i razvoj biljaka, odnosno njihovu proizvodnost, koju izražavamo veličinom prinosa. Hraniva koja se unose u zemljište mogu se dodavati kao organska i mineralna đubriva, preko zemljišta, folijarno i fertirigacijom.Smatra se da unošenje hranljivih elemenata preko zemljišta tokom vegetacije ne daje očekivane rezultate, naročito u periodu suše kada zbog nedovoljne količine padavina hranljivi elementi postaju  neaktivni i na taj način nedostupni biljkama, pa se u takvim slučajevima primenjuje folijarna prihrana...

Opširnije

FACELIJA (Phacelia tanacetifolia L.)

28. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Facelija (Phacelia tanacetifolia L.) se koristi kao medonosna biljka a koristi se i kod mešanog cveća. Može se koristiti i za zelenišno đubrenje.

Opširnije

PROIZVODNJA BELE SLAČICE (Sinapis alba L.)

28. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Bela slačica (Sinapis alba L.) je jednogodišnja biljka. Koren joj je vretenast, dobro razvijen. Stabljika je uspravna, razgranata, maljava, visine od 50 do 80 centimetara.

Opširnije

Proizvodnja lavande (Lavandula angustifolia L.)

23. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Životni vek samonikle i gajene lavande je do 30 godina. Koren joj je drvenast, vrlo račvast i prodire duboko u zemljište.

Opširnije