savetodavstvo i prilozi

Stevija - prirodni zaslađivač (Stevia rebaudiana L.)

12. 03. 2021.

Stevija (Stevia rebaudiana L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Najbolje uspeva u područjima mediteranske i umereno kontinentalne klime, a u hladnijim područjima se gaji kao jednogodišnja biljka.

Опширније

Proizvodnja grahorice (Vicia sativa L.)

09. 03. 2021.

Grahorica spada u porodicu Fabaceae ili Leguminosae, koja može dati visokokvalitetnu hranu za životinje. Primenjuje se u svežem obliku, kao seno ili silaža. Seme grahorice se može koristiti kao komponenta u proizvodnji koncentrivanih hraniva.

Опширније

Đubrenja povrtarskih kultura

07. 03. 2021.

Povrtarske kulture imaju velike zahteve u hranljivim materijama tako da se njihovo đubrenje dosta razlikuje od đubrenja drugih kultura zbog slabije razvijenog korenovog sistema, brzog porasta i kratke vegetacije, visokih prinosa sa jedinice površine i više žetvi tokom godine, navodnjavanje i drugih osobenosti. U proizvodnji povrća koriste se organska i mineralna đubriva. Posebno treba istaći značaj stajnjaka i komposta koji pored toga što obezbeđuju biljkama elemente neophodne za njihovo normalno rastenje i razviće, poboljšavaju fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Ove biljne vrste se najčešće uzgajaju u uslovima...

Опширније

Ređe gajena biljna vrsta - Mak (Papaver somniferum L.)

05. 03. 2021.

Mak je jednogodišnja biljka. Glavni koren se račva u mali broj bočnih korenova. U zavisnosti od strukture zemljišta, dubina zemljišnog sloja koju prožima korenov sistem dostiže 50 – 100 cm. Visina nadzemnog dela maka je 60 – 160 cm

Опширније

Tehnologija proizvodnje salate na otvorenom polju

02. 03. 2021.

Salata (Lactuca sativa L.)je jednogodišnja biljka. Koren se brzo razvija  i ima jake usisne moći. Glavni koren prodire u dubinu i do 80 cm, a najveći deo mase korenovog sistema je u oraničnom sloju. Listovi su poređani na stabljici u obliku rozete. Kada biljka razvije dovoljnu veličinu i broj listova, obrazuje veću ili manju glavicu odnosno čvrstu ili meku glavicu, što zavisi od varijateta i forme. Boja listova varira od bledozelene do zelene sa crvenim pigmentima ili bez njih.

Опширније

Lekovito povrće - Bamija

22. 02. 2021.

 Poznata je pod nazivima okra i damini prsti. Setva bamije na otvorenom polju se obavlja kada prođe opasnost od niskih temperatura i mraza. Minimalna temperatrura klijanja iznosi od 15 ºC do17 ºC, a optimalna od 29 ºC do 30 . Za vegetativni rast potrebno je najmanje 15 ºC, a normalno raste tek iznad 20 ºC. Temperture niže od 10 ºC izazivaju jači zastoj u rastu, kao i one iznad 40 ºC. I najmanji mraz može uništiti biljku. U početnom periodu bamija raste veoma usporeno i tada je veoma osetljiva na nedostatak vode, pa je potrebno navodnjavati. Nakon pojave drugog lista, bamiju je potrebno prihraniti kako...

Опширније

Značaj ispitivanje lakopristupačnog azota u zemljištu primenom N-min metode i pravilan izbor azotnog djubriva

21. 02. 2021.

N-min metodom vrši se određivanje količine rezidualnog mineralnog azota u zemljištu rano u proleće pre kretanja vegetacije. Poznato je, da je azot hranljivi elemenat koji veoma često presudno utiče na visinu prinosa te je veoma bitno da se pravilno odredi količina azotnih đubriva koja će se primenuti. Da bi se odredila potrebna količina azotnih đubriva, veoma važnu ulogu imaju rezultati analize zemljišta izvršene po N-min metodi. Tek nakon izvršene analize i saznanja o sadržaju lakopristupačnog azota u zemljištu, možemo odrediti količinu koja biljkama nedostaje za njihov pravilan rast i razvoj. Uzorkovanje...

Опширније

ZDRAVSTVENO STANJE OZIMOG JEČMA

19. 02. 2021.

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja ( od 4 sekundarna stabla vidljiva do 8 sekundarnih stabala vidljivo BBCH 24-BBCH 28).

Опширније