Ispitivanje fungicida u suzbijanju Cercospora beticola u šećernoj repi u 2020.god.