PSS "Sombor" - dežurstvo na 81 .Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

PSS "Sombor" je 24.05.2014. g. bila dežurna na štandu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine R. Srbije. Posetioci štanda Ministarstva imali su prilike da se upoznaju sa radom PSS "Sombor" kao i sa raznovrsnom štampanim materijalom naše službe. Izložene su brošure o: Pravilnoj primeni pesticida, o prirodnim preparatima u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji kao i brošura Savremena tehnologija gajenja kukuruza i soje, zatim Prezentacija novih sorti i hibrida povrća na oglednom polju PSS "Sombor", Kvalitet stočne hrane proizvodnja mleka primenom savremenih metoda ishrane muznih krava.

Posetiocima su deljeni i flajeri o značaju kontrole plodnosti zemljišta, o pravilnoj distribuciji mineralnih hraniva, o pravilnoj aplikaciji pesticida, zatim o zaštiti životne sredine prilikom aplikacije pesticida kao i flajeri sa korisnim web sajtovima za poljoprivredne proizvođače. Takođe na štandu su bili izloženi i flajeri udruženja poljoprivrednih proizvođača, udruženja žena sa kojima PSS "Sombor" ima dugogodišnju uspešnu saradnju. Tokom dežurstva na štandu Ministarstva izloženi su i raznovrsni poljoprivredni proizvodi našeg regiona. Izložena je začinska mlevana paprika gazdinstva Tumbas iz Kupusine, venčići nizane paprike Udruženja žena "Udahni život" iz Stanišića, vina vinarije "Dragić" iz ruđičkog vinogorja, pčelarski proizvodi i suveniri Udruženja građana "Podunav" iz Bačkog Monoštora. Posetioci štanda su degustirali aranžirne ukusne suhomesnate proizvode kao i peciva od različitih vrsta brašna koje je pripremio  ZZ  "Agrodunav"  Karavukovo. Tokom trajanja dežurstva na štandu je prikazana i video prezentacija rada PSS "Sombor".