PSS "Sombor" - održano predavanje u Staparu

Dana 25.02.2014. PSS “Sombor“ održala je predavanje za poljoprivredne proizvođača u Staparu. Direktor PSS „Sombor“ Vladimir Sabadoš je pozdravio prisutne i otvorio skup, zatim je govorio o karakteristikama proizvodnje ozime pšenice i ječma u 2013/14 g. (zasejanim površina pod ovim kulturama u regionu Sombora, setvi deklarisanog semena), o stanju lakopristupačnog azota i vlage u zemljištu. Ovom prilikom skrenuo je pažnju da  sadržaj lakopristupačnog azota zavisi od preduseva, stanja vlage i drugih činilaca te je on i različit od parcele do parcele i da je količinu i vrstu đubriva za prihranu potrebno odrediti na osnovu rezultata analize zemljišta N-min metodom. Savetodavac Jelena Ivan govorila je o savremenoj agrotehnici u proizvodnji kukuruza i soje kao i o rezultatima ogleda koje je PSS „Sombor“ izvela u 2013. godini. Ovom prilikom skrenula je pažnju na štetnost monokulture kukuruza, na značaj setve u optimalnom agrotehničkom roku kao i važnost učešća u proizvodnji  hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja kako bi proizvodnju kukuruza učinili stabilnijom a organizaciju radova na gazdinstvu lakšom. Savetodavac Olivera Sekulić govorila je savremenim tehnologijama u proizvodnji povrca, o sortimentu i rezultatiuma ogleda povrca izvedenim na oglednom polju PSS "Sombor" u 2012/2013 godini kao i o specificnostima u ishrani povrća. Saveotodavac Jelena Perenčevič govorila je o problemima u prozvodnji soje i suncokreta, o najčešćim korovima i bolestima u ovim kulturama kao i o značaju pravovremene primene pesticida. Nakon predavanja brojni poljoprivredni proizvođači postavljali su pitanja vezana za aktuelne teme.